Inama Nkuru y’Ubuyobozi

Inama Nkuru y’Ubuyobozi igizwe Abanyamuryango batanu:

 1. Perezida: NDARAMA Mark
 2. Visi-Perezida: VUMIRIYA Naome
 3. Umunyamabanga Mukuru: UWAMAHORO Regine Diane
 4. Ushinzwe Umutungo: SAFARI Frederic
 5. Umunyamuryango: NAMAHORO Jean D’Amour
Perezida, ni nawe washinzwe Youvia
NDARAMA Mark
Visi Perezida
VUMIRIYA Naome
Umunyamabanga Mukuru:
Regine Diane UWAMAHORO
Umuyobozi Ushinzwe Umutungo
SAFARI Frederic
Umunyamuryango w’Inama y’ubuyobozi
NAMAHORO Jean D’Amour

Inama y’Ubutegetsi ijyaho buri mwaka ku itariki ya mbere 01/01 igasoza imirimo yayo 31/12 muri uwo mwaka, isimbuzwa mu minsi 30 mbere yuko isoza imirimo bivuze ko amatora akorwa mu kwezi k’Ugushyingo buri mwaka.

Inshingano

 1. Gutanga inama  ku Muyobozi Mukuru (C.E.O);
 2. Gufata ibyemezo byo gutanga akazi, kwirukana cyangwa guhana abakozi;
 3. Kwemeza gahunda n’igenamigambi;
 4. Kwemeza ingengo y’imari;
 5. Gushyiraho amabwiriza;
 6. Kugena imirimo yose y’ingenzi y’ikipe;
 7. Kurinda umutungo n’ubusugire bw’ikipe;
 8. Kugenzura ibikorwa na za raporo.

Ushaka kwandikira abagize Inama Nkuru y’Ubuyobozi wakwandika kuri email: info@youviawfc.rw

© YOUVIA Women Football Club 2022